Comet falls on Dusseldorf, Germany

krant 1

31st October 1816, Comet smells like sulfur.

DUSSELDORF, October 20th. Yesterday evening at 9 o'clock a great fireball fell down into one of the streets of this city, which, after it had cooled down, remained solid but could easily be broken into pieces. It had a strong sulfurous smell. This air phenomenon deserves to be counted among the rare. (Niederreinische Zeitung).

Original text plus Dutch clipping:

DUSSELDORF, den 20 October. Gisteren avond ten 9 uren, viel in eene der straten dezer stad een groote vuurbal ter neder, welke, nadat dezelve uitgedoofd was, eene. hardheid behield, die echter gemakkelijk gebroken kon Worden, Dezelve had een sterke zwavel reuk. Dit lucht verschijnsel verdien onder de zeldzame geteld te worden. (Niederreinische Zeitung).

Source: Nederlandsche staatscourant, 31 Oktober 1816.

1816 10 31 comet zwavel geur