Deep impact, Canada

krant 1

7th May 1640, What hit in Canada.

ENGLAND. LONDON, 1st May. From upper-Canada is reported an extaordinarily large air phenomenon hit the ground on the estate called Cooks Manor. When it hit, the air and ground were shaken so violently that people thought that they were feeling an earthquake. The date of the event was not specified, only it was added that there has been no damage reported.

Original text plus Dutch clipping:

ENGELAND LONDEN, den 1 Mei. Uit Opper-Canada meldt men het neder-gevallen van een buitengewoon groot lucht verschijnsel op het landgoed genaamd Cooks Manor. Toen hetzelve den grond raakte, vond er een uitbarsting plaats, waardoor lucht en grond zo hevig geschudde, dat men meende een aardbeving te voelen. De dagtekening wordt niet opgegeven, alleen wordt er bijgevoegd, dat er geen schade is geweest.

Source: Vlissingsche courant, 7 Mei 1640.

1840 07 11 crash canada