Air phenomenon seen in Belgium

krant 13rd January 1932, Three times the size of the moon.

A heavenly body that seemed three times as big as the moon. At Givry, near Chalon-sur-Saone, a celestial body was observed on Sunday evening that crossed the sky from east to west and left a ray of light behind. The diameter of this air phenomenon seemed three times as large as that of the moon. Silently and quickly it disappeared behind the mountains. Several people got up and the roosters started crowing thinking that the first daylight was already starting to shine.

Original text plus Dutch Clipping:

Zonderling Luchtverschijnsel. Een Hemellichaam dat drie maal zo groot scheen als de maan. Te Givry, bij Chalon-sur-Saone, werd Zondag avond een hemellichaam opgemerkt dat de lucht door kruiste van oost naar west en dat een lichtstraal achter liet. De diameter van dit luchtverschijnsel scheen drie maat zo groot als deze van de maan. Geruisloos en snel verdween het achter het gebergte. Verscheidene personen stonden op en de hanen begonnen te kraaien denkende dat het eerste daglicht reeds begon te schemeren

Source: De Poperinghenaar, 3 Januari 1932.

1932 01 03 drie maal zo groot als de maan