Cosmic radiation problem for space travel

newspaper 1

24 May 1952, Cosmic radiation.

It all needs to be considered with the previous special phenomenon, the weightlessness, other problems also require attention. Think of the mysterious "cosmic radiation", far away in the empty space not filled up by the air blanket, and all sorts of other possibly dangerous radiations, which threaten the human being there. Despite this, General Armstrong believes that space travel is suddenly an urgent project with sufficient funds available, man could be in space within two years, and also would have a with a good chance to return unharmed!

Original text plus clipping in Dutch:

Kosmische straling, HANGT AL met voorgaande samen met dat speciale verschijnsel, de gewichtloosheid, ook andere problemen vragen de aandacht. Men denke aan de mysterieuze „kosmische straling", daar ver in de ledige ruimte niet gedempt door de luchtdeken, en allerlei andere wellicht gevaarlijke stralingen, die de mens daar bedreigen. Ondanks dit alle meent generaal Armstrong dat gesteld dat de ruimtevaart plotseling tot urgent project werd geproclameerd en over voldoende geldmiddelen beschikt kon worden, men binnen twee jaar in staat zou zijn mensen de wereldruimte in te sturen. En wat meer is, met een goede kans om ongedeerd terug te keren!

Source: Telegraaf, 24 May 1952.