Prediction, in 1970 man will walk on the moon

newspaper 1

27 June 1959, Around 1970 man will land on the moon.

This prediction has been made by Soviet scholar U.S. Klebtsevich, in an article in "Komfeomoskaja Prawda." declared that man will land to establish a permanent scientific center on the moon, and by the end of the twentieth century regular flights will be made from the earth to the moon. Current technology already allows us to build guided projectiles that can reach the moon and some planets and in the coming years mankind will begin the attack on the moon, Mars and Venus.

From the sixties onward, the first guided projectiles will explore the moon and within ten years the humans will set up a permanent scientific station on the moon. By the end of this century flights to the moon will be a regular occurrence. Around 1965 scientists will be able to send small containers which will contain radio, television and other equipment to the moon to photograph the surface of the moon and sending back the data to earth. Soon the moon will be used for re-transmission. For example, broadcasts from a television center in Moscow will be received on the moon, amplified there and returned to the earth. That way, TV can be seen by half of the inhabitants of the earth, according to Klebtsewitsj.

Original text plus clipping in Dutch:

Omstreeks 1970 zal de mens op de maan landen.

Deze voorspelling is gedaan door de Sovjet-geleerde U.S. Klebtsewitsj, in een artikel in „Komfeomoskaja Prawda". Klebtsewitsj verklaarde dat de mens dan zal landen om een permanent wetenschappelijk centrum op de maan op te richten. Tegen het eind van de twintigste eeuw zullen regelmatig vluchten van de aarde naar de maan gemaakt worden. De huidige techniek staat ons reeds toe geleide projectielen te bouwen welke de maan en sommige planeten kunnen bereiken en in de komende jaren zal de mensheid de aanval beginnen op de maan, Mars en Venus zonder te wachten tot een bemande satelliet gemaakt is. Tegen het begin van de zestiger jaren zullen de eerste geleide projectielen de maan exploreren en binnen tien jaar gaat de mens dan een permanent wetenschappelijk station op de maan oprichten. Tegen het eind van deze eeuw zullen vluchten naar de maan een gewone gebeurtenis zijn. En omstreeks 1965 zullen geleerden in staat zijn een kleine container te sturen welke radio, televisie en andere uitrusting zal bevatten om de oppervlakte van de maan te fotograferen en gegevens naar de aarde terug te sturen. Spoedig zal de maan gebruikt worden voor heruitzending. Bijvoorbeeld zullen uitzendingen van een televisiecentrum in Moskou op de maan ontvangen worden, daar versterkt worden en naar de aarde worden teruggestuurd. Op die manier kan tv gezien worden door de helft van de bewoners der aarde, aldus Klebtsewitsj.

Source: Leeuwarder courant, 27 Juni 1957.

27 06 1957 rond 1970 op de maan