Khrushchev announces first man in space
krant 1

15th March 1961, Monkey made successful space flight.

The Russian Prime Minister Khrushchev has stated that it will not be long before the Russians will send a human cosmonaut into space. He said that both on Earth and in outer space, mankind's boldest dreams were now becoming a reality. The statement by the Russian Prime Minister followed the successful launch of the Russian Earth satellite with a monkey on board, who after circling the Earth returned safely back.

Original text plus clipping in Dutch:

De Russische premier Chroestsjof heeft verklaard, dat het niet lang meer zal duren of de Russen zullen een menselijke ruimtevaarder het wereldruim in zenden. Hij zei dat zowel op aarde als in de kosmische ruimte de meest stoutmoedige dromen van de mensheid nu werkelijkheid werden. De verklaring van de Russische premier volgde op de succesvolle lancering van de Russische aardsatelliet met een aap aan boord, die na een rondje om de aarde weer veilig op,diezelfde aarde terugkeerde.

Source: New Guinea Courant, 15 March 1961.

28 10 1965 onbekende straling Zond 2