Man to Mars within a year

newspaper 1

25th July 1969, Dr. Wernher von Braun predicts.

HUNTSVILLE (ALABAMA) (Rtr) - Dr. Wernher von Braun, director of the NASA Center in Alabama, said yesterday that unmanned reconnaissance flights to Mars will reveal more information before the end of this month than has never been known about the planet's exterior. "If the images show that Mars is interesting enough, I believe that a manned flight to Mars can be ordered within a year," said von Braun.

Original text plus clipping in Dutch:

HUNTSVILLE (ALABAMA) (Rtr) — Dr. Wernher vön Braun, directeur van het NASA-centrum in Alabama heeft gisteren verklaard dat onbemande verkenningsvluchten naar Mars voor het einde van deze maand meer zullen onthullen, dan ooit bekend is geworden omtrent- de buitenkant van die planeet. „Als de beelden aantonen dat Mars belangwekkend genoeg is, geloof ik dat er binnen een jaar opdracht gegeven kan worden voor een bemande vlucht naar Mars," aldus Von Braun.

Source: Friese koerier, 25 July 1969.

1969 07 25 binnen 1 jaar man op mars