Moon bases by 1980, Wernher von Braun

newspaper 1

4th July 1970, Werner von Braun makes a prediction again.

NEW YORK (AP) - Despite a cut in spending on the US space program, the United States is likely to have several small base camps on the moon by the end of the 1970s, from which research teams with caterpillar vehicles will explore the surface of the moon.

This was said by space expert Wernher von Braun in an interview with the weekly 'Newsweek'. Von Braun stated that the manned space missions are of the utmost importance. He is an advocate of the development of spacecrafts that can be used more than once. Von Braun stated that he did not think that people would land on Mars before 1980, mainly because there are still so many interesting things to do closer to Earth. Photo: Wernher von Braun.

Original text plus clipping in Dutch:

Von Braun: vóór 1980 basiskampen op de maan NEW YORK (AP) — Ondanks de besnoeiing op de uitgaven voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma zullen de Verenigde Staten tegen het einde van de jaren zeventig waarschijnlijk verscheidene kleine basiskampen op de maan hebben, van waaruit onderzoekteams met rupswagens het maanoppervlak zullen gaan exploreren.

Zo heeft ruimtevaartdeskundige Wernher von Braun gezegd in een vraaggesprek met het weekblad 'Newsweek'. Von Braun verklaarde, groot belang te hechten aan bemande ruimtemissies. Hij is een voorstander van de ontwikkeling van ruimtevaartuigen die meer dan één keer kunnen worden gebruikt. Von Braun verklaarde niet te denken, dat vóór 1980 mensen op Mars zullen landen, voornamelijk omdat dichter bij de aarde nog zoveel interessante dingen te doen zijn. Foto: Wernher von Braun.

Source: Trouw, 4 July 1970.
1970 07 04 von braun voor 1980 base on moon