Von Braun: Major expeditions planned

newspaper 1

4th September 1971, US continues to investigate the moon.

BREMEN - The US will not give up manned research of the moon, even after the current Apollo program has ended, NASA official Dr. Wernher von Braun said yesterday in Bremen.

At a press conference on the occasion of the twentieth annual meeting of the Aerospace Association, Hermann Oberth said that the research of the moon by Americans, space explorers and scholars will have to be conducted with an improved transport and supply system and not, as has recently been proposed, with refurbished Apollo flights. According to Von Braun, Apollos 18 and 19 have been definitively scrapped. The response of NASA to the expressed wishes of geologists to allow these flights to continue is that other objects, such as the "space taxi" or the research of Mars and the other outer planets should be postponed.

When discussing future manned expeditions to the moon, NASA envisions visits by larger groups of scientists and astronauts, which should be given more leeway for research under better conditions. Apollo astronauts cannot stay on the moon for more than three days and their range cannot be extended beyond ten to fifteen kilometers. "When we visit the moon again we want to be able to leave a few dozen men on the surface of the moon for a long time, where they can actually live, take off their pressure suits at night and live a normal life," said Von Braun.

Vehicle

A vehicle with a pressurized cabin should then enable them to travel across the surface of the moon for thousands of miles. However, this can only be achieved with transport devices that can be used over and over again and with which the expedition is brought into orbit. With similarly reusable lunar spacecrafts the people and equipment should be brought to the moon. Von Braun compared this to current South Pole expeditions, to which materials for the researchers are transferred by cargo aircrafts. Von Braun also outlined plans for a "celestial laboratory" (Skylab) to be built in 1973, and to send unmanned space probes to investigate the outer planets and their moons.

Original text plus clipping in Dutch:

Von Braun: „grote expedities gepland" V.S. gaan door met het onderzoek van de maan BREMEN - De VS zullen het bemande onderzoek van de maan ook na afsluiting van het huidige Apollo-programma niet opgeven, zo heeft NASA-functionaris prof. dr Wernher von Braun gisteren in Bremen gezegd.

Op een persconferentie ter gelegenheid van de twintigste jaarvergadering van de Vereniging voor ruimtevaart Hermann Oberth zei hij dat het onderzoek van de maan door Amerikaanse ruimtevaarders en geleerden zal moeten worden uitgevoerd met een verbeterd transport- en bevoorradingssysteem en niet, zoals nog onlangs is voorgesteld, met opgerakelde Apollo-vluchten. De Apollo's 18 en 19 zijn volgens Von Braun definitief geschrapt. Het antwoord van de NASA op geuite wensen van geologen, deze vluchten toch te laten doorgaan, is dat dan andere objecten, zoals bijvoorbeeld de „ruimtetaxi" of het onderzoek van Mars en de andere buitenplaneten op de lange baan geschoven zouden moeten worden.

Bij het overleg over toekomstige bemande expedities naar de maan staan de NASA-bezoeken van grotere groepen geleerden en ruimtevaarders voor ogen, die onder betere omstandigheden meer speelruimte voor onderzoek moeten krijgen. Ruimtevaarders met een Apollo kunnen niet langer dan drie dagen op de maan blijven en hun actieradius kan evenmin groter gemaakt worden dan tien tot vijftien kilometer. „Wij willen graag, wanneer wij de maan opnieuw bezoeken, in staat zijn enige tientallen mannen voor langere tijd op het maanoppervlak te laten, waar zij dan werkelijk kunnen wonen, 's nachts hun drukpakken kunnen uittrekken en een normaal leven kunnen leiden", aldus Von Braun.

Voertuig

Een voertuig met een drukcabine moet hen dan in staat stellen duizenden kilometers „dwars over het gezicht van de maan te rijden". Dat is echter slechts te verwezenlijken met transporttoestellen die steeds weer opnieuw kunnen worden gebruikt en waarmee de expeditie in een baan om de aarde gebracht wordt. Met eveneens opnieuw te gebruiken maanvaartuigen moet de expeditie dan naar de maan worden gebracht. Von Braun vergeleek dat met het huidige onderzoek van de Zuidpool, waarnaar woonwagens voor de onderzoekers worden overgebracht door vrachtvliegtuigen. Von Braun gaf voorts ook een overzicht van de plannen voor een „hemellaboratorium" (Skylab), dat er in 1973 moet komen en voor het zenden van onbemande ruimtesondes die de buitenplaneten en hun manen gaan onderzoeken.

Source: Amigoe di Curacao, 3 September 1971.

1971 09 03 VS gaat door met maan onderzoek