The old story of weather balloons

ufo1

13 February 1951, Former air force investigator disagrees.

NEW YORK, 12 Febr. - The chief of the laboratory for nuclear physics of the American navy, dr. Urner Liddell, is doing a revelation today which may well end the enigma of the flying saucers.  According to Dr. Liddell, who has made an exhaustive and thorough study of more than 2000 flying saucer reports.

These mysterious objects do exist, but they are not fantastic aero-architectural constructions or mysterious messengers of other planets, but gigantic observation balloons of a new type. which have been secretly used in recent years for military-scientific purposes. (Also read Navy report misleading)

Original text plus Dutch clipping:

NEW YORK, 12 Febr. — De chef van het laboratorium voor kernphysica van de Amerikaanse marine, dr. Urner Liddle Liddell, doet vandaag een onthulling welke mogelijk voor goed een einde zal maken aan het raadsel van de vliegende schotels. Volgens dr. Liddle Liddell, die een uitvoerige en grondige studie heeft gemaakt van meer dan 2000 vliegende schotel rapporten, bestaan deze mysterieuze voorwerpen wel degelijk, maar zij zijn geen fantastische aèronautische constructies of mysterieuze boodschappers van andere planeten, doch reusachtige waarnemingsballons van een nieuw type. welke de laatste jaren in het geheim zijn gebruikt voor militair-wetenschappelijke doeleinden.

Source: De Telegraaf, 13 Februari 1951.