Air phenomenon France 1670

ufo1

4 September 1670, The sky Touraine.

Paris the 29th of August. The Maquis of Chaupos has written to Madame de Rohan, and to other noble, that in the land of Choupes in Touraine, on the Day of Assumption, in the evening at 10 o'clock, a terrible Meteorite, in the shape of a beam of fire was seen, he feared that his forests could be lit by the meteorite. The sound of the bells of the tower alarmed the farmers, to gather at once, but the meteorite was flying over a large area towards the far end of the forest, close to the river Lindre, where it split in two parts.

Original text plus Dutch clipping:

Parijs den 29 August. Den Maquis van Chaupos heeft geschreven aan Madame de Rohan, en aan andere personen van adel, dat in het land van Choupes in Touraine, op de Dag van Maria Hemelvaart, s'avonds of s'nachts om 10 uur, een verschrikkelijke Meteoriet, zich in de lucht had vertoond, in de gedaante van een balk van vuur, en vreesde dat zijn bossen door deze aangestoken konden worden. Door het luiden van den klok waren de Boeren tezamen geroepen, om daar aanstonds bij te wezen, maar de meteoriet werd gevoerd over een groot gebied aan het uiteinde van het bos, dicht bij de rivier de Lindre, al waar het zich in tweeën Delden.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 4 Sep. 1670.
1670 09 04 lucht veschijnsel