Egg shaped UFO 1681

ufo1

January 1681, UFO egg shaped Rome.

Rome 7 December. A comet was seen here, which was not only seen by stargazers, but also to obnoxious (peasants) people, which gave substance to discussion, the more because the comet had the shape of an egg, resembling an egg that is been shown in the house of the servant of Massimi of Campidoglio, which egg is seen by everyone with great amazement. (Old painting egg UFO)

Original text plus Dutch clipping:

Rome 7 December. De bewuste komeet werd hier gezien, het welk niet alleen door sterrenkijkers, maar ook aan onhebbelijk (boeren) volk, wat stof der discussie gaf, te meer omdat de komeet de vorm van een ei had, dat lijkt op een ei dat in het huis van de dienaar van Massimi van het Campidoglio wordt vertoond, welk ei door eenieder met grote verwondering gezien is.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 4 Januari, 1681.
1681 01 04 comet or ufo Rome