Air phenomenon Turin Italy 1682

ufo1

3 February 1682, UFO seen again in Turin.

Turin January 10th, Again a comet star has been seen here, just like last year, in the same place, and on the same date and hour, but it was even more terrifying than last year.

Original text plus Dutch clipping:

Turijn 10 januari, Men heeft hier weer zo een komeet ster gezien net als verleden jaar, op dezelfde plaats, en op dezelfde datum en uur, doch vertoonde zich deze nog verschrikkelijker.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 3 February, 1682.
1782 02 03 Turin UFO