Fiery rod seen in Germany

ufo1

4 October 1749, Air phenomenon form fiery rod.

Wurzburg the 24th of September. Half an hour from here the locusts have emerged in such a large crowd that they cover a German mile in width, half a foot high the earth, and if they fly up they darken the bright daylight. The evening before at eight o'clock in the air, one saw a terrible phenomenon, having the form of a fiery rod, which seemed to emit sparks of fire; it has been seen by many thousands of people.

Original text plus Dutch clipping:

Wurzburg den 24 september. Een halfuur van hier zijn de sprinkhanen in zo grote menigte tevoorschijn gekomen , dat zij een Duitse mijl in de breedte, een halve voet hoog de aarde bedekken, en als ze opvliegen het heldere daglicht verduisteren. Eergisteren avond ten 8 uren zag men in de lucht een vervaarlijk verschijnsel, hebbende de gedaante van een vurige roede, dewelke vuur vonken scheen uit te werpen; het zelve is van vele duizenden mensen gezien.

Source: Amsterdamse courant, 4 Oktober 1749.

1749 gedaante vurig rood werpt vuur vonken uit