London 1749, air phenomenon

ufo1

30th December 1749, The sky had opened.

On the 4th of this evening between 5 and 6 o'clock it was unusually dark, when suddenly we saw a great light in the North, in such a way that it seemed that the sky had opened and out of its midst came a light. The aperture was filled by an amazing...

"bright, brilliant light which according to some exceeded the sun's light as the sun shone in its fullness on a summer's day, for a short time. Shortly afterwards we saw that opening slowly closing again, and the clouds hiding that clear glare from our eyes, without hearing any sound. This air phenomenon is extremely rare and does not correspond to the normal Northern Lights, etc."

Original text plus clipping in Dutch:

Den 4 dezer 's avonds tussen 5 en 6 uren was het ongemeen duister, wanneer wij hier en hieromheen eensklaps in het Noorden een groot licht voor ons zagen opgaan, zodanig, dat het scheen, als of in den lucht-hemel een zeer grote opening kwam, midden uit Welke opening zulk een verbazende „ helder schitterend licht straalde, hetwelk volgens sommige het zonnen licht verre te boven ging, zulks het voor een korte tijd. zo licht was, als de zon bij een zomerdag in haren vollen,luister op den middag scheen, en kort daaraan zagen wij die opening allengskens (langzaam) weder sluiten, en de Wolken dien heldere glans voor ons oog verbergen, zonder dat men enigen slag hoorde. Dit luchtverschijnsel is ongemeen zeldzaam,en heeft geen overeenkomt met het gewone Noorderlicht, enz."

Source: Hollandsche historische courant,  30 december 1749.
1749 lucht verschijsel Engeland