Three suns seen in Italy

ufo1

7th May 1750, Genoa.

According to letters from Genoa from the 20th, at 7 o'clock in the morning on the 13th of that month, a rare sky phenomenon of 3 suns and a rainbow were seen. All kinds of speculations were made about what it meant.

Original text plus clipping in Dutch:

Volgens brieven van Genua van den 20 paflato, had men daar den 13de van die Maand, 's morgens om 7 uren een zeldzaam lucht verschijnsel gezien van 3 Zonnen en een regenboog, waar over het Gemeen allerhande gissingen maakt.

Source: Oprechte Haerlemsche courant,  7 May 1750.

1770 3 Sun in sky