Something special reported from Halle in 1752

ufo1

29 September 1752, What was seen in Halle Germany.

Something special is reported from Halle. Namely that in the night between the 14 and 15 of september there was a very heavy Thunderstorm, Thunder and Lightning, and the following awful Night phenomenon. At 1am the sky seemed to be opening above the City, from which, one saw a fiery sphere appeared, being discribed as a mans head.

Around the bullet or sphere one saw fiery flames and a great number of sparks, from the middle of the sphere a light admitted, which, shined outwards, it was deep black just outside the sphere, inside it was fire-colored and at the end it was blood red. This rare Air Phenomenal progressed slowly from the East to the west over the entire City, and disappeared there outside the view of the inhabitants. Elderly man have expressed that they never had seen anything more terrible. Even people who are not afraid of an air Phenomenon, could not look at this phenomenon with out fear.

Original text plus clipping in Dutch:

Van Halle word iets bijzonders gemeld; namelijk dat men daar in den nacht tussen den 14 en 15 dezer een zeer zwaar Onweer van Storm, Donder en Bliksem gehad en daar bij die volgende verschrikkelijk Nacht verschijnsel gezien heeft: Ten 1 uren scheen de Hemel zich boven die Stad te openen, uit welke opening men een vurig bol zag voorschieten, zijnde op het oog zo groot als een Mans Hoofd, rond om die Kogel of bol zag men vurige Vlammen en een groot getal Vonken, en midden uit den bol schoot een lange staart, die zich, in zo verre dezelve scheen voor den bol heen te lopen, Pik zwart even buiten den bol Vuur kleurige en aan het einde bloed rood vertoonde. Dit zeldzaam Lucht Verschijnsel liep met een langzame voortgang uit het Oosten over de ganse Stad na het Westen, en verdween daar buiten het gezicht der Steedelingen. Oude Lieden hebben betuigt, nooit iets verschrikkelijker gezien te hebben; zelfs zulke personen, die niet ligt over een Lucht Verschijnsel verschrikken en meer dergelijke te zien wel gewoon zijn, hebben dit Verschijnsel nog thans niet zonder ene bijzondere ontzetting en schrik kunnen aanschouwen.

Source: Opregte Groninger courant, 29 September 1752.