Flying disk above Dresden

ufo1

20 May 1755, UFO flies over the city of Dresden.

Dresden 9 May. In the night between the 1st and 2nd of (May) people saw here a rare phenomenon in the sky. It was very dark that night with clouds, when suddenly a great brightness appeared in the midst of a small Cloud in the sky, which remained for minutes in the sky with an uncommon brightness and clarity.

In this Cloud appeared a bright Shining Star, much larger than the ordinary Stars. This air phenomenon stood still in the sky for a while. Then a lightning and a hard heavy Thunderbolt was heard. But the phenomenon did not disappear yet, it gradually pulled over the city when it finally disappeared completely. The phenomenon created so much light that one could read or watch the time on your pocket watch.

Original text plus clipping in Dutch:

Dresden den 9 Mei. In den nacht tussen den 1 en 2 dezer (Mei) zag men hier een Zeldzaam Verschijnsel aan den Hemel. Het was dien nacht zeer Duister, en de horizon met Wolken bezet wanneer men plots een grote Helderheid midden in een kleine Wolk zich aan den Lucht zag vertonen het welk enige Minuut achter een met enen ongemeen glans en klaarheid aan den Hemel staan bleef. In deze Wolk vertoond, zich vervolgens een ganse helder Lichtende Ster, veel grotere dan de Ordinaire Sterren. Als nu dit lucht verschijnsel een wijle tijds onbeweeglijk aan den Hemel was blijven staan. hoorde men na een voorafgaande Bliksem, een harde en zware Donderslag, het Lucht teken echter Verdween nog niet maar trok allengskens over deze Stad heen, wanneer het eindelijk geheel verdween, het was gedurende al den tijd van dit verschijnsel zo ligt dat men gemakkelijk lezen en op de zak horloge zien kon hoe laat het was.

Source: Opregte Groninger courant, 20 Mei 1755.

1755 UFO boven Dresden