UFO above Scotland 1758

ufo1

15 December 1758, UFO Edinburgh.

From Edinburgh was reported that at 9 o'clock in the evening an air phenomenon was seen above that city, which had the form of a cone, it was 4 to 5 inches wide. This phenomenon gave a very bright light and sparks came of it, also did it moved with a great speed. This phenomenon, which lasted only 5 or 6 seconds, was also seen in Liverpool.

Original text plus Dutch clipping:

Van Edenburg (Edinburgh) verneemt men, dat aldaar den 26 passato (26 November) 's avonds te 9 uur een Lucht Verschijnsel boven die Stad gezien was, het welke de gedaante van een Kegel hadden, en aan zijn uiterste einde 4 a 5 duim breed was. Dit verschijnsel gaf een zeer helder licht en enige vonken van zich, en bewoog met grote snelheid. Men heeft dit verschijnsel, dat maar 5 of 6 seconden geduurd heeft, ook te Liverpool gezien.

Source: Opregte Groninger courant, 15 December 1758.

1758 UFO above England liverpool