Eldenburg and Newcastle 1758, air phenomenon

ufo1

21st December 1758, Did a UFO land near London.

The sky phenomenon that is being seen at Edenburg and Newcastle has also been seen by some people in this City (London) with this distinction, that instead of aiming straight through the sky it seemed to have fallen down close to them.

Original text plus clipping in Dutch:

Het luchtverschijnsel, dat te Eldenburg en New castle. gezien is, hebben sommige in deze Stad, zoo zij verzekeren mede vernomen, met dit onderscheid alleen, dat in plaats van recht door de lucht te streven, het dicht bij hun scheen neer te vallen.

Source: Middelburgsche courant, 21 december 1758.

1758 new castle ufo