Flying saucer over Sweden

ufo1

12th April 1759, As bright as the brightest afternoon.

On the 15th in Gestrik Helsing and Jempteland, a special air phenomenon was observed. At 7 o'clock in the evening a sun appeared in the West, about 4 feet in diameter, which was spinning around for 2 minutes long. It gave off a light as bright as on the brightest afternoon and then suddenly, with a sloshing sound, disappeared from sight behind the horizon in a second. An hour later, half an hour before the moon's emergence, two different rainbows showed themselves in the east.

Original text plus clipping in Dutch:

Den 15 passato in Gestrik Helsing en Jempteland een bijzonder Luchtverschijnsel geobserveerd is geworden. 's Avonds ten 7 uren werd in het Westen ene zon gezien, houdende omtrent 4 voet in haar schijnbare Diameter, welke 2 Minuten lang zich omwentelde, een zo helder licht als op den helderste Middag gaf, en vervolgens met enig geklater na de Kimmen (Horizon) toeschoot en eensklaps uit het Oog verdween. Een uur daaraan, en wel een halfuur voor het opkomen der Maan, hebben zich twee verscheidene regenbogen in het Oosten te gelijk vertoont.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 12 April 1759

1759 zweden vreemd licht UFO1