UFO seen above Spain, 1763

ufo1

16th June 1763, UFO in the shape of a sheaf of corn.

On June the 10th, at 8 o'clock in the evening, one saw here, and in several places around here, a small fire globe which flew like lightning through the firmament, from the North to the South, where it disappeared behind the horizon. This air phenomenon, which was very clear and lasted about one minute, had the form of a great sheaf of corn.

Original text plus Dutch clipping:

Den 10 June, s'avonds ten 8 uuren, zag men alhier en in verscheidene Plaatse hier rondom, een kleine Vuur-Globe, die schielijk als een Bliksemstraal door het Zenith, of Toppunt, van het Noorden naar het Zuiden vloog, alwaar zij op den Horizont verdween. Dit Lucht-Verschijnsel, het welke zeer helder was, en omtrent een Minuut duurde, had de Gedaante van een grote Koorn-Schoof.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 16 June 1763.

1763 06 16 ufo spain