Aerial phenomena fall towards the earth in 1771

ufo1

8th August 1771, UFO seen in France.

Paris 22 July: Here is spoken of an air Phenomenon on the 17th of July, in the early night at 10:30. It was seen and described in the following manner. The sky was clear without clouds and there was not the slightest indication of any thundeclouds or storm. When suddenly a strong and brilliant light spread through the atmosphere, it looked like an inverted cone. In all the places where it was observed it seemed to descend quietly towards the earth before it disappeared. Many people imagined having heard thunder after its disappearance.

Original text plus Dutch clipping:

Parijs 22 juli. Ook word alhier gesproken van een Lucht Verschijnsel, het geen op den 17 Juli in de voornacht ten half 11 Uur is gezien op de volgende wijze. De hemel was toen helder en Zonder Wolken, en er was geen, de minste schijnwaarheid van enig onweer of Storm, wanneer zich eensklaps een sterk en schitterend licht door den dampkring verspreidde, in de Lucht zag men een Luchtstraal afkomen, diens gehele lengte een omgekeerde kegel geleek. In alle de plaatsen, alwaar zij waargenomen is scheen zij stilletjes na de aarde neder te dalen en te verdwijnen bij het naderen derzelver, doch veel lieden hebben zich ingebeeld na deze lichtverdwijning een donderslag gehoord te hebben.

Source: Middelburgsche courant, 8 August 1771.

1771 08 08 ufo france