Second moon or UFO France 1799

ufo1

12 March 1799, Port Malo UFO France.

On the same day (3 march) an air phenomenon was seen in Port Malo. While the Moon in the East, covered by some clouds diffusely spreading its light. In de west people discovered another group of clouds and the most perfect image of the Moon, but much bigger. The size and color was almost equal to that of the full Moon. This air phenomenon lasted 4 to 5 minutes, after which it decreased from moment to moment, and then disappeared completely behind a low hanging cloud.

Original text plus Dutch clipping:

Op dien zelfde dag (3 Maart) heeft men te Port Malo een Luchtverschijnsel waargenomen. De Maan in het Oosten door enige wolken bedekt zijnde en flauwelijk haar licht verspreidende, zo heeft men in een andere groep wolken ten Westen, de volmaaktste afbeelding der Maan, doch veel groter ontdekt. Dezelfde grootte en kleur, was bijna gelijk aan die der volle Maan, toen zij opkwam. Dit Lucht verschijnsel heeft 4 a 5 minuten geduurd, waarna het van ogenblik tot ogenblik afnam, en daar na geheel achter een wolk verdween, welke zeer laag hing.

Source: Ommelander courant, 12 June 1799.

1799 03 12 Second moon