UFO Schelletay in Austria

ufo1

28 March 1823, UFO size of the moon in Austria.

On the 10th of January, during one of the sunsets, one pillar of fire was observed at Schelletau, which air phenomenon was seen some days earlier in Brunn and Iglau. In many other places, such as in Jamnitz, Rosfitz, Darfchitz, etc. an air phenomenon has been observed of the shape and size of the moon, which moved from the South West to the North East and with one terrible blow as that of the thunder disappeared over the horizon.

Original text plus Dutch clipping:

Den 10 januari, heeft men, bij zonnen ondergang, te Schelletau ene vuurzuil waargenomen, welk luchtverschijnsel men enige dagen vroeger ook te Brunn en Iglau heeft gezien. Op vele andere plaatsen, als te Jamnitz , Rosfitz, Darfchitz enz., heeft men een luchtverschijnsel opgemerkt van de gedaante en grootte van de maan, hetwelk zich van het Zuid Westen naar het Noord Ootsen bewoog en met enen vreselijke slag als dien van den donder aan den horizont verdween.

Source: Leeuwarder courant, 25 Maart 1823.

25 03 1823