Animal mutilation case in the year 1826

ufo1

8th June 1826, UFO kills two horses and a cow in Belgium.

On the 31st of May, at about 4 o'clock in the afternoon, an air phenomenon in the shape of a fireball accompanied by a storm cloud was seen above Massles in the canton of Ath in Hainault. The residents and the laborers working in the quarries were frightened by it.

After hanging still in the air for a short moment this fiery looking sphere fell on top of the roof of the barn of Mr. Lemaire and severely damaged it. At the same moment the ball hit the walls of the stable and tore the walls apart, killing two pregnant horses and a cow by suffocation. Immediately after the eruption the farmer, who thought that his farm was on fire, went to the stable to save his cattle. But they had already been killed by the sky phenomenon and he found the stable filled with smoke and a sulfur smell. Nothing had caught fire in the meantime, nor any trace of fire has been discovered.

Original text plus Dutch clipping:

Den 31 mei, des namiddag's omtrent 4 uur, vertoonde Zich een luchtverschijnsel in de gedaante van een vuurkloot, vergezeld van een onweerswolk, boven de gemeente Massles, in het kanton Ath in Henegouwen. De ingezetenen en de in de steengroeven arbeidende werklieden werden door hetzelve verschrikt. Deze zware vuurachtige bol is na enige ogenblikken hangende gebleven te zijn, op den bovenste top van de kap der schuur van den heer Lemaire gevallen en heeft die sterk beschadigd. In hetzelfde ogenblik is die bol dwars door den muur in den stal geslagen, den muur gescheurd hebbende, en heeft aldaar twee drachtige paarden en een koe door verstikking gedood. Dadelijk na de uitbarsting liep de pachter, die meende dat zijne hoeve in brand stond, naar den stal om zijne beesten te redden maar zij waren reeds door het luchtverschijnsel gedood, en hij vond den stal vervuld met een dikker rook van zwavelachtige reuk. Niets intussen had vuur gevat, noch werd er enig spoor van brand ontdekt.

Source: Middelburgsche courant, 8 June 1826.

1826 06 08 UFO kills cattle