Canada panics air phenomenon

ufo1

15 March 1834, Halifax, Nova Scotia.

A strange natural phenomenon. On the 13th of November, a very nice and extraordinary natural phenomenon was seen at Halifax, Nova Scotia. About an hour before the dawn the whole firmament [sky] was suddenly illuminated millions of airborne winds were noticed in all directions from the horizon, similar to the falling sparks of a rocket, and had much agreement with a drizzle of fire.

This phenomenon caused great anxiety, with the result that many people quickly got out of bed, fearing that some buildings in the vicinity were on fire. Such a phenomenon has been noted here, also in the month of November. The sky was full of shooting fire sparks and ball seemed like millions of fireflies in one and the same direction, like drizzling rain.

Original text plus Dutch clipping:

Een vreemd Natuurverschijnsel. Op den 13 november jl, heeft men te Halifax, Nova Scotia, een zeer aardig en buitengewoon natuurverschijnsel gezien. Omtrent een uur vóór den dageraad was het gehele uitspansel eensklaps verlicht; miljoenen van voorschietende lucht verheveling werden er in alle richtingen van den horizon opgemerkt, gelijkende naar de vallende vonken van een vuurpijlen en hadden vele overeenkomst met een stofregen van vuur. Dit verschijnsel heeft grote ongerustheid verwekt, met de gevolg dat vele mensen snel uit het bed kwamen, vrezende dat enige gebouwen in de nabijheid in brand waren. Een dergelijk verschijnsel heeft men alhier, naar gissing ook in de maand november opgemerkt. De lucht was vol van schietende vuur vonken en bal scheen als of miljoenen vuurvliegen in een en dezelfde richting, even als de water druppels van een motregen, schuins naar beneden voort vlogen.

Source: De Curaçaosche courant, 15 Maart 1834.

15 03 1834 ufo nova scotia