UFO the size of two full moons

ufo1

7 February 1837, Two discs Cuxhaven Germany.

In the evening of the 25th of January a strange air phenomenon has been seen in Cuxhaven and elsewhere as well, which seems to have been the kind of northern light. It appeared in the northwest, and rose to a height of 45 degrees. Then proposed two discs, the size of two full moons, Between these two one saw a double, milky white stripe, which rose even higher to the pole. The discs were glowing red. This air phenomenon was noted for about 15 minutes.

Original text plus Dutch clipping:

In den avond van den 25 Januari heeft men te Cuxhaven en ook op andere plaatsen, een vreemd luchtverschijnsel gezien, hetwelk ene soort van noorderlicht schijnt te zijn geweest. Het vertoonde zich in het noordwesten, en steeg tot een hoogte van 45 graden, stelde dan twee schijven voor, die de grootte hadden van twee volle manen, Tussen deze beide zag men een dubbele, melkwitte streep, die nog hoger naar de pool opliep. De schijven waren gloejend rood. Dit lucht verschijnsel Werd ongeveer 15 minuten opgemerkt.

Source: Algemeen Handelsblad, 7 Februari 1837.

1837 Lichten gezien onverklaarbaar