UFO explodes above Ceara, Brazil

ufo1

1st January 1838, Spherical UFO in Brazil.

From South America, Brazil, another equally remarkable air phenomenon is mentioned. about 60 miles away from (Rio De Janeiro), in the province of Ceara, a shining sphere the size of an air balloon ship was seen.

This sphere exploded with a sound like thunder and stones fell from the sky over an area of 10 miles. Most of the stones fell at the mouth of the river Assu. In those places they pierced the houses, killed cattle and penetrated the sand several feet deep. The weight of the stones varies from one to eighty pounds. The date of this phenomenon is not mentioned in the English Athenaeum, who published this news report.

Original text plus Dutch clipping:

Uit Zuid Amerika, namelijk Brazilië, wordt van een ander even opmerkelijk lucht verschijnsel gewag gemaakt. Daar heeft men, over een lengte van meer dan 60 mile van (Rio De Janeiro), in de provincie Ceara, een glanzende bol, van een schijnbare grootte als die der luchtreizigers balloon, in de lucht opgemerkt. Deze bol was met een geweldigen slag, aan den donder gelijk, uit een gebarsten, waarop een menigte stenen, over een lengte van meer dan 10 mijl, waren neergevallen. Het grootste deel der stenen viel aan de monding der rivier Assu. Op sommige plaatsen doorboorden zij de huizen, doodden het vee op het land of drongen verscheidene voeten diep tot in het zand door. Het gewicht van de stenen verschilde van één tot tachtig pond. De datum van dit verschijnsel wordt in het Engelse Athenaeum, waaruit wij dit trekken, niet opgegeven.

Source: Bredasche courant, 1 Januari, 1838.

1838 01 01 spherical UFO