UFO explodes above Ceara, Brazil

ufo1

11th January 1838, Spherical UFO seen in Brazil.

ENGLAND. London, January 11. In a letter from Brazil it is reported that in the province of Ceara, more than 60 miles from Rio De Janeiro, around the village of Macao at the mouth of the river Assu, a particularly magnificent air phenomenon was seen.

It was the size of a balloon, like those that present balloonist use. It appeared with a roar like thunder and cast out a shower of stones which covered an area of 10 miles. A few homes were hit but no people lost their lives. However many cattle were killed and hurt. The stones penetrated deep into the ground, in many places up to a few feet. They weighed from one to eighty pounds.

Original text plus Dutch clipping:

ENGELAND. Londen, 11 januari. In een' brief uit Brazilië wordt gemeld dat in de provincie Ceara, ruim 60 mijlen van Rio de Janeiro, omstreeks het dorp Macao, aan den mond der rivier Assu, een bijzonder schitterend lucht verschijnsel is gezien. Hetzelve had de grote van een ballon, waarvan de tegenwoordige Aeronauten zich bedienen. Het verscheen met een geraas als het rommelen van den donder, en wierp een regenbui van stenen uit, welke een oppervlakte van 10 mijlen als overdekten. Weinige woningen werden getroffen, en geen mensen heeft het leven verloren. Veel vee is echter gedood en gekwetst. De steenklompen waren op vele plaatsen, voeten diep in den grond ingedrongen. Dezelve wogen van één tot tachtig ponden.

Source: De avondbode, 11 Januari, 1838.

1838 01 11 UFO crash Brazil