Light beam lit up Zurich, Switzerland

ufo1

10th January 1844, Light beam over Zurich.

SWITZERLAND. ZURICH, the 30th of December. During the night of 21 to 22 December an air phenomenon was observed over a large part of western Switzerland. The magazine Hetvetie writes about this from Delsburg. A bright light phenomenon of the most striking nature took place at about 10 o'clock. The city, shrouded in dense fog, was suddenly illuminated as by a ray of sunshine in the month of August. This bright light returned twice in the space of two or three seconds. Other newspapers contain the same message.

Original text plus Dutch clipping:

ZWITSERLAND. ZURICH, den 30 December. In den nacht van 21 op 22 December is in een groot gedeelte van westelijk Zwitserland een lucht verschijnsel waargenomen. Het blad Hetvetie schrijft uit Delsburg hierover. Een lichtend luchtverschijnsel van den meest opvallende aard, heeft ongeveer ten 10 uur plaats gegrepen. De stad in dichte nevelen gehuld, werd plotseling verlicht als door een zonnestraal in de maand Augustus. Dit helder licht is tweemaal in den tijd van twee of drie seconden teruggekeerd. Andere bladen behelzen hetzelfde bericht.

Source: Vlissingsche courant, 10 Januari, 1844.

1844 01 10 Switzerland light beam