UFOs seen all over the Netherlands

ufo1

28th June 1866, UFOs seen in Tilburg, Tiel and Leiden.

An air phenomenon seen recently has also been observed in Tilburg. It moved there from the West to the East. At first it appeared in the western sky like a small cloud and passed over this place at great speed.

Many people who were busy with haymaking and other activities became very frightened. At some distance above the Oostdijken horizon it fell apart into different rays, nothing of a sound was heard. The people were too frightened to pay attention to that.  Also in Leiden under Haarlemmermeer and in other places the phenomenon has been seen. People still write from the vicinity of Tiel. The light phenomenon which was seen in Tilburg and Leiden must also have been observed here. We heard stories that more than one person had seen fire fall from the sky. Of course this was associated with the war.

Original text plus Dutch clipping:

Een lucht verschijnsel, onlangs gezien, is ook te Tilburg waargenomen. Het bewoog zich aldaar ongeveer van het Westen naar het Oosten. Eerst vertoonde het zich aan den westelijken hemel als een kleine wolk en ging met grote snelheid over genoemde plaats, Vele lieden die met den hooibouw en andere werkzaamheden bezig waren, namen zeer verschrikt de vlucht. Op enigen afstand boven den Oostdijken horizont spatie het in verschillende stralen uiteen, van een geluid is niets vernomen. De lieden waren te zeer verschrikt om daarop acht te geven. Ook te Leiden onder Haarlemmermeer en op meer andere plaatsen is het bedoelde verschijnsel gezien. Nog schrijft men uit de omstreken van Tiel. Het lichtverschijnsel, waarvan sprake is, moet ook hier waargenomen zijn. Wij hoorden toch verhalen, hoe meer dan één persoon gezien had, dat vuur van den hemel viel. Natuurlijk werd dit in verband gebracht met den oorlog.

Source: Drentsche en Asser courant, 28 Juni, 1866.

1966 06 28 UFOs seen netherlands