Ufo above Tilburg

ufo1

23 June 1866, UFO Tilburg Netherlands.

Last Wednesday a very strange air phenomenon was observed in Tilburg in the Broekhoven quarter by some farmers. Around eleven o'clock in the morning a black cloud was seen from a clear blue sky. A conical shape was released and moved in the direction of a half circle leaving a large tail of fire behind it. This is certainly a very rare phenomenon according meteorologists, it is possible that this was the first time it was observed. For the farmer it is a story he will tell for a long time at the cold winter evenings.

Original text plus Dutch clipping:

Jongstleden Woensdag is te Tilburg in de wijk Broekhoven door enige landbouwers een zeer vreemd luchtverschijnsel waargenomen; omstreeks elf uur in den voormiddag zag men aan een zuiveren blauwen hemel een zwarte wolk, waarvan zich een gedeelte (kegelvormig) los liet en vallende de richting van een halve cirkel beschrijvende bij wijze van een staart een grote vuurstraal na-sleepte. Dat is zeker voor den meteoroloog een zeer zeldzaam zo niet nog nooit waargenomen photo-meteoor en voor den landbouwer een onheilbrengende bode, waarvan de winteravonden bij het derde nageslacht nog zullen gewagen.

Source: Weekblad van Tilburg, 23 Juni 1866

1866 UFO gezien Tilburg Broekhoven