Air phenomenon Netherlands

ufo1

27 September 1870, Texel Netherlands.

By three o'clock this morning in the north, a beautiful aerial phenomenon appeared, rising from the top of the horizon high into the air and casting clean, bright rays. The sky was completely cloudless with dotted with stars. This aerial phenomenon, never so beautifully observed by any old sailors, persisted until the morning. Later, when the moon was rising, the sky in the East was so clear that one could see the entire lunar disk with the naked eye.

Original text plus clipping in Dutch:

Hedenmorgen te ruim 3 uren vertoonde zich in Noordelijke richting een prachtig luchtverschijnsel, zich uit den horizont verheffende tol hoog inde lucht en schone, heldere stralen uitwerpend. De hemel was overigens geheel onbewolkt en als het ware met sterren bezaaid. Dit luchtverschijnsel, door oude zeelieden nooit zoo schoon waargenomen, hield tot den morgenstond aan. Later bij het opkomen der maan, was de hemel in het Oosten zoo helder, dat men de gehele  maanschijf met het blote oog kon ontwaren.

Source: Het Vaderland, 27 September 1870.

04 01 1945 foo fighters