Air phenomenon Holland

ufo1

24 November 1870, Air phenomenon.

At Duiven in Gelderland (Netherlands), one saw an air phenomenon in bright red color, illuminated by two almost white columns of cloud, which moved in a northwestern direction and remained visible for about half an hour at ten o'clock in the evening.

Original text plus clipping in Dutch:

Te Duiven in Gelderland heeft men 11. Zaterdag avond ten tien ure een luchtverschijnsel in vuurrode kleur, verlicht door twee bijna witte wolkzuilen gezien welk zich in een noordwestelijke richting bewoog en ongeveer een half uur zichtbaar bleef.

Source: De Grondwet, 24 November 1870.

04 01 1945 foo fighters