Three UFOs above Tholen the Netherlands

ufo1

13 August 1890, UFOs interested in river water.

On Saturday afternoon a beautiful, but also a terrifying air phenomenon was seen in Tholen. In about an hour long, three air phenomenon, swung around like a swing. One of them sucked up water from the river so high that it spouted over the Bergschen dike. All three of them disappeared in a south westerly direction.

Original text plus Dutch clipping:

Zaterdagnamiddag was er te Tholen een mooi, doch tevens schrikwekkend lucht verschijnsel te zien. In ongeveer een uur tijds bevonden zich drie ikkestaarten aan de lucht, welke als een schommel slingerden; een er van zoog het water uit de rivier zo hoog op dat het over den Bergschen dijk spoot. Alle drie verdwenen ze in zuid-westelijke richting

Source: De Volksstem, 13 August 1890.

1890 08 13 drie ufos