UFO flies over New Amsterdam, Drenthe, the Netherlands

ufo1

25th March 1891, New Amsterdam sees UFO.

Last night at about eleven o'clock, an unusual air phenomenon was observed in New Amsterdam. In the direction from South West to the North East moved a luminous sphere. After the sphere was observed for about ten seconds it burst. A part of it continued in the same direction with the same luminous force as before, while the other parts were no longer visible immediately after the explosion.

Original text plus Dutch clipping:

Gisteravond omstreeks elf uur is te Nieuw Amsterdam een ongewoon lucht verschijnsel waargenomen. In de richting van het Zuid- Westen naar het Noord-Oosten bewoog zich een lichtgevende bol. Nadat de bol ongeveer tien seconden was waargenomen, spatte ze uiteen. Een gedeelte er van vervolgde eenzelfde richting met voor het oog gelijke lichtgevende kracht, terwijl de andere delen dadelijk na de uiteenspatting niet meer zichtbaar waren.

Source: Algemeen Handelsblad, 25 Maart 1891.

1891 03 25 UFO amsterdam