UFO Zwolle Netherlands

ufo1

25 October 1895, a bright and brilliant light emerged.

The air phenomenon  was observed by the captain of a night boat in Zwolle, we were also informed that the phenomenon was observed in Amsterdam. The Sunday was dark with persistent rain all day long as well as part of the night, around one o'clock (1 am) the clouds broke open and a rare star appeared in the northeast, it was first mistaken for the moon. A bright and brilliant light emanated from it and it was a very impressive and rare sighting in the sky.

Original text plus Dutch clipping:

Het luchtverschijnsel, door den kapitein van de Zwolse nachtboot waargenomen, is, naar in het N.v.d.D. blijkt, door enkelen ook te Amsterdam gezien. Nadat gepasseerden Zondag den ganse dag en een gedeelte van den nacht een donkere lucht met aanhoudende regen was waargenomen, brak omstreeks één uur de dikke lucht door en verscheen in het N.O. een zeldzaam grote ster, die bij den eersten aanblik voor de maan werd aangezien en een helder en schitterend licht van zich deed uitgaan, het Was bij den met sterren bezaaiden hemel een zeldzaam indrukwekkend gezicht.

Source Overijsselsche en Zwolsche courant , 25 Okt. 1895.