UFO seen above Heerenveen (Netherlands)

ufo1

8 October 1896, Air phenomenon Heerenveen.

On Friday evening, a peculiar air phenomenon in Heerenveen was observed some minutes past nine o'clock. In a bright starry sky, a greenish flicker first appeared in the northeast, and immediately an oval globe was observed. The length of which was almost half a meter. With great speed it moved up and down and the suddenly it disappeared over the horizon. The whole phenomenon lasted about half a minute.

Original text plus Dutch clipping:

Luchtverschijnsel. Vrijdag avond werd eenige minuten over negenen een eigenaardig inchtverschynsel te Heerenveen waargenomen. Bij een holderen sterrenhemel vertoonde zich eerst in het N.-O. een groenachiige flikkering en terstond daarop werd een ovale bol waargenomen, waarvan de lengte-as bijna een halve meter bedroeg. Met groote snelheid bewoog hij zich van boven naar beneden, om op eenigen afstand boven den horizont weder plotseling te verdwijnen. Het geheele verschijnsel duurde ongeveer een halve minuut.

Source: Tilburgsche courant , 08 October 1896.