24 August 1823, Another airship California

ufo1

24 August 1823, cigar-shaped object.

In the last week we reported that a cigar-shaped object had been seen in the sky in Vancouver, British Columbia, that had a red light in the middle. and was seen by thousands. It moved with great speed from the south to the north. It was thought that it was a comet, but the director of the Lick Observatory in California says there is no comet in that direction. One therefore comes to the idea that it is an airship, as was seen by many many, years ago.

Original text plus Dutch clipping:

In de laatst-vorlge week berichtte men dat er in Vancouver, in Brits Columbia, een sigaarvormig voorwerp in de lucht was gezien, dat een rood licht in het midden had Men bericht nu van den 14den van daar dat datzelfde voorwerp aldaar toen In volle gezicht was en door duizenden werd gezien. Het bewoog zich met grote snelheid van het Zuiden naar het Norden. Men meende dat het een komeet was, maar de directeur van het Lick Observatorium in Californië zegt dat er geen komeet in die richting te zien is. Men komt dientengevolge tot het denkbeeld dat het een luchtschip is, gelijk er verleden voorjaar door velen werd waargenomen.

Source: De Grondwet, 24 Augustus 1897.

24 08 1897 UFO Sigaar rood licht