UFO Breukelen Netherlands 

ufo1

6 September 1897, Air phenomenon.

A person from Breukelen (Netherlands) reports to the U.D. on 5 Sept: This morning at 8:55 am, a rain shower and a dark air, a white line, the thickness of a little finger, which moved through the air from the NO to the SW, only appeared for 1 minute and then again disappeared.

Original text plus Dutch clipping:

Een belangstellen uit Breukelen meldt aan het U.D. dd. 5 Sept: Hedenmorgen te 8.55 uur zag men bij het opkomen ener regenbui en daardoor ontstane donkere lucht, een witte lijn, ter dikte van een pink, welke zich door de lucht bewoog van het N.O. naar het Z.W. slechts 1 minuut zichtbaar bleef en toen weer verdween.

Source: De telegraaf, 06 Sep. 1897.

06 09 1897 luchtverschijnsel nederland