The earthquake at Djokja Java Indonesia

ufo1

1 August 1903, strange lights seen in the sky.

In the evening of the 2nd of July, at eight o'clock, in Djokja [Java] a very light earthquake was felt, followed by a similar one at nine o'clock. At half past five the following morning the phenomenon repeated, but now more noticeably. The paintings went back and forth and the clocks stopped.

The direction was from North to South. A complex of bright points could be seen in the sky. Initially thought of a tail star, soon this suspicion proved incorrect. Until about half past nine, for over an hour, the strange air phenomenon remained visible. The Meirapi people in the campongs sleep outside at night, for fear of the things that are coming.

Original text plus clipping in Dutch:

In den avond van den 2e Juli, om acht uur, werd te Djokja een zeer lichte aardbeving gevoeld, gevolgd door een gelijksoortige om ruim negen uur. Om halfvijf den volgenden ochtend herhaalde zich het verschijnsel, doch nu op merkbaarder wijze. De schilderijen gingen heen en weder en de klokken stonden stil. De richting was van Noord naar Zuid. Aan de lucht was te zien een complex van lichtende punten. Dacht men aanvankelijk aan een staartster, spoedig bleek dit vermoeden onjuist. Tot ongeveer halfnegen, dus ruim een uur bleef het vreemde luchtverschijnsel zichtbaar. De Meirapi doet als naar gewoonte de bevolking in de aan den voet gelegen kampongs slaapt des nachts buiten, uit vrees voor de dingen die komen. („Centrum".)

Source: Algemeen Handelsblad, 1 Augustus 1903.

01 08 1903 Aardbeving Java en vreemde lichen in de lucht