Mysterious steerable balloon

ufo1

28 August 1908, UFO seen above France.

A mysterious, steerable airship moved back and forth in the neighborhood of our city on French territory at 9 o'clock yesterday evening for almost an hour. The balloon, in the form of a very long cigar, must at first sight have been of very large dimensions. Coming from the direction of the Alps, it went over the neighborhoods of Vuache, then first of all turned straight towards the Mout Salève and seemed to stay there.

A red light, which burned in the back of the balloon, suddenly went out and was replaced by a white light. At this moment the propeller was clearly seen turning around at great speed. The steerable airship rose quickly at a great height, but, while the rise had been done perpendicularly, the decline had taken place in an oblique direction. For about an hour the balloon performed several maneuvers, in spite of the fairly strong wind against it. Its speed seemed to be very significant. After another two or three times, the balloon extinguished its searchlights and disappeared into the darkness. They do not know what the balloon was, where it came from or where it was going.

Original text plus clipping in Dutch:

Een geheimzinnig bestuurbaar luchtschip bewoog zich gisteren-avond tegen 9 uur gedurende bijna een uur in de omstreken onzer stad op Franse grondgebied heen en weer. De ballon, in den vorm van een zeer lange sigaar, moet op het eerste gezicht, van zeer grote afmetingen zijn geweest. Gekomen uit de richting der Alpen, ging hij over de omstreken vau Vuache, richtte zich dan allereerst recht op den Mout Salève en scheen daar te blijven. Een rood licht, dat achteraan in den ballon brandde, ging plotseling uit en werd vervangen door een wit licht. Op dit ogenblik zag men duidelijk de schroef, die met grote snelheid rondwentelende. Het bestuurbare luchtschip verhief zich snel op grote hoogte, doch, terwijl de stijging loodrecht was geschied, had de daling plaats in schuine richting. Gedurende een uur ongeveer voerde de ballon verscheidene manoeuvres uit, ondanks den vrij hevige wind, dien hij tegen had. Zijne snelheid scheen zeer aanzienlijk te zijn. Na nog twee of drie malen gekeerd te zijn, doofde de ballon zijn zoeklichten uit en verdween in de duisternis. Men weet niet welke de ballon was, van waar hij kwam of waar hij heen ging.

Source: Hertogenbossche courant, 28 Augustus 1908.

21 05 1909 geheimzinnige ballon