Mysterious fireball Steggerda Netherlands

ufo1

23 September 1908, fireball or UFO.

Steggerda, September 23. This afternoon around 1 o'clock Mr. G. Pen, living at "De Linde", saw a fireball with a diameter of about half a meter. A few meters above the ground, the globe sprang apart. ;It moved in a northerly direction. The same air phenomenon possible also reported on wednesday afternoon.

A section of Asser garrison was shooting on the "Witte Heide", when everyone was suddenly startled by a light that seemed beautiful. the light came from an object, apparently a meteorite? that whizzed through the air and fell to the earth about two hundred meters away. Despite a search nothing was found. The object apparently had the size of a fist.

Original text plus clipping in Dutch:

Steggerda, 23 Sept. Heden middag omstreeks 1 uur werd door den heer G. Pen, aan de Linde woonachtig, een vuurbol waargenomen met een middellijn van ongeveer een halve meter. Een paar meter boven den grond sprong de bol uiteen. Hij bewoog zich in Noordelijke richting. Blijkbaar op hetzelfde luchtverschijnsel duldende, wordt aan de N. Rt. Ct. geschreven. Woensdagnamiddag, toen een gedeelte van net Asser garnizoen op de Witte heide aan het schijfschieten was, werd men eensklaps opgeschrikt door een licht, dat niettegenstaande de zon scheen, zeer schitterend was. Het was afkomstig van een voorwerp, blijkbaar een meteoorsteen, dat door de lucht kwam suizen en op ongeveer tweehonderd meter afstand neerviel. ijverig zoeken heeft men niets kunnen vinden. Het voorwerp had ogenschijnlijk de grootte van een vuist.

Source: Hepkema's courant, 26 Sep. 1908.

26 09 1908 steggerda