Dutchman tries to build Flying saucer in 1743

ufo1

25 June 1909, Flying ship made of Mr "Dammas Schijf".

We share something from a old news article about an attempt to build a flying ship. The "inventor" has no good memories of this event, as the "Haarlenische Courant" of 22 June 1743 read the following: Amsterdam, The flying ship from Mr "Dammas Schijf" in Zaandam was activated yesterday in the presence of thousands of people.

The patented inventor brought some horses into the craft, his secretly made machine with scoops was observed by all of them. The ship didn't really move and after barely 200 rowing of flying, better described as bouncing, it cracked from underneath and sunk. Five lively horses escaped and it is said that one horse drowned. The passengers were barely rescued from the water. "Volg My Na" is the name of the large machine.

Original text plus Dutch clipping:

Buiten gaat voort met de behandeling van het kasteel Rechteren en deelt iets uit de oude doos mede: over een vliegend schip. De „inventeur" heeft er niet veel wil van gehad. Men leest in de „Haarlenische Courant" van 22 Juni 1743 het volgende: „Amsterdam. Het alias vliegende schip van Dammas-Schijf. te Zaandam is gisteren aan het bewegen gebracht in presentie van duizenden van menschen. De geoctrooieerde inventeur heeft in 't vaartuig enige paarden gebracht en maakt daarmede zijne geheime gemaakte machine en schepraderen gaande; 't schip had ene slechte voortgang en na nauwelijks 200 roeden gevlogen of beter te zeggen geboemt te hebben is hetzelve van onder gebarsten en in den grond gezonken, komende daaruit zwemmen 5 levendige paarden en men zegt dat er 1 paard van verdronken is. De passagiers die zich in 't zelve bevonden wierden met natte vleugels uit het water ternauwernood gered. NB. "Volg My Na" is de naam van de grote kunstmachine."

Source: Algemeen Handelsblad, 20 March 1909.

20 03 1909 vliegend schip