UFO Vlaardingen Netherlands

ufo1

16 September 1909, UFO above Vlaardingen.

We got the following report sent to us: In the Vlaardingen newspaper of last night a strange natural phenomenon was mentioned. I did also observe this phenomenon. Last night between 3 and 4 o'clock I was on the 's-Gravenweg onder Nieuwerkerk. The night was quite dark as the sky was cloudy. Suddenly a clear greenish light was shining up on us. I turned around and saw a disk, it had the diameter of which corresponded to that of the moon. With an amazing speed the disc shot through the clouds.

For quite some time the fan-shaped tail was visible, which I first saw clearly a few moments later, as the sky had cleared. I can also report that the disc was not only visible in the North but also in the "South-West" and "North North-East". At the north the phenomenon could be observed for a long time, but this could also have been Northern Lights.

Origional text plus clipping in Dutch:

Natuurverschijnsel!

Men schrijft ons: In het blad van gisteravond werd uit Vlaardingen melding gemaakt van een vreemd natuurverschijnsel. Dit verschijnsel is door mij ook waargenomen. Gisternacht bevond ik mij tussen 3 en 4 uur op den 's Gravenweg onder Nieuwerkerk. De nacht was vrij donker daar de lucht bewolkt was. Plotseling om-scheen ons een helder groenachtig licht. Mij omwendend zag ik een schijf, waarvan de diameter met die der maanschijf overeenkwam.Met verbazende snelheid! schoot de schijf door de wolken. Op enkele ogenblikken was een deel van een waaier-vormige staart zichtbaar, die ik eerst later op een heldere plek duidelijk zag. Ook dit kan ik nog meedelen, dat die schijf niet alleen in het Noorden zichtbaar was, maar een gedrukte boog, zoals b.v. de lange zijde van een ellips beschreef, opkomende Z.W. naar N.N.O. terwijl men het aan den noordelijken horizon nog langen tijd zag lichten. Dat kan echter ook wel Noorderlicht geweest zijn.

Source: Rotterdamsch Nieuwsblad, 16 September 1909.

16 09 1909 Lichten gezien boven nederland en schijf