UFO Sliedrecht Netherlands

ufo1

19 December 1912, eyewitness report UFO.

On Thursday evening around half past eight a very beautiful air phenomenon was observed at Sliedrecht. One saw, as it were, a rare bright star appearing that moved at (relatively) low speed in the direction of the North-West. The phenomenon can not be compared to the so called falling stars.

Original text plus Dutch clipping:

Donderdagavond omstreeks half acht werd te Sliedrecht een zeer fraai luchtverschijnsel waargenomen. Men zag als 't ware een zeldzaam heldere ster verschijnen die zich met (betrekkelijk) geringe snelheid verplaatste in de richting van het Noord-Westen. Het verschijnsel is geheel niet te vergelijken bij de zogenaamde vallende sterren.

Source: Telegraaf, 19 December 1912.