UFO above Dennekamp Netherlands

ufo1

4 February 1915, Strange Lights Above Denekamp.

Yesterday we announced that Tuesday evening at the Lake near Heerenveen and some other places suddenly the very dark sky was strongly illuminated by a bright blue light from the South. Probably this phenomenon has also been observed in Overijssel.

Denekamp reported on Tuesday evening, about 7 o'clock that most likely a German airship passed over the region at a high altitude, coming from the north (Germany) and disappearing in the direction Oldenzaal. One could not see an airship nor did it make any noise. At the Almelo-Nordhorn canal and at the station there, people suddenly were placed in a bright, bright light (searchlight).

From Kouveen:

In several places here, a strange phenomenon was observed last night around 8 o'clock. Suddenly the highway from the north to the south was lit up. They first thought of an airship that worked with searchlights but it made no sound, that is why they do not know what to think about it.

Original text plus Dutch clipping:

Gisteren deelden wij mede, dat Dinsdagavond te 't Meer bij Heerenveen en enkele andere plaatsen plotseling de zeer donkere hemel sterk werd verlicht door een helblauwachtig licht uit het Zuiden. Zeer vermoedelijk is dit verschijnsel ook in Overijssel waargenomen. Uit Denekamp wordt n.l. gemeld. Dinsdagavond, circa 7 uur, passeerde hier op grote hoogte vermoedelijk een Duitsch luchtschip, komende van de richting Nordhorn (Duitschland) en verdwijnende in de richting Oldenzaal. Men kon geen luchtschip zien noch iets horen. Bij het kanaal Almelo—Nordhorn en bij het station aldaar werd men plotseling voor en wijle in een helder groot licht (zoeklicht) geplaatst.

En uit Kouveen:

Op verschillende plaatsen alhier werd gisteravond omstreeks 8 uur een vreemd verschijnsel waargenomen. Plotseling werd van Noordelijke tot Zuidelijke richting de rijksstraatweg hel verlicht. Men dacht eerst aan een luchtschip, dat met zoeklichten werkte, maar daar men geen gesnor boven in de lucht hoorde, weet men niet wat er van te denken.

Source: Leeuwarder Courant, 04 Februari 1915.

04 02 1915 vreemde lichten boven denekamp