UFO in Nijmegen, Netherlands also seen in Kent, UK

ufo1

21st September 1926, Air phenomena nothing like falling star.

Report from Nijmegen: Following a report that a beautiful ball of light was observed over Kent (UK) on Friday evening, which is being described by the Observatory at Greenwich as a meteor, it is important to note that above Nijmegen on the same evening, a few hours after 9 o'clock, the same air phenomenon was observed, which moved in a radiant arc of light in a westerly direction. The air phenomenon had nothing in common with the so-called "shooting stars", but dragged behind it a broad luminous tail.

Original text plus clipping in Dutch:

Luchtverschijnsel. Men meldt ons uit Nijmegen: Naar aanleiding van een bericht, dat Vrijdagavond j.l. boven Kent een schitterende licht bal werd waargenomen, die door het Observatorium te Greenwich voor 'n meteoor gehouden wordt, is het van belang mede te delen, dat boven Nijmegen den zelfde avond enkele minuten na 9 uur een zelfde luchtverschijnsel werd waargenomen, dat in een stralende lichtboog zich bewoog in Westelijke richting. Het luchtverschijnsel had niets gemeen met de zgn. „vallende sterren", maar sleepte achter zich een brede lichtgevende staart.

Source: De Tijd, 21 September 1926.
14 12 1912 UFO