UFOs seen in the past

ufo1

5 September 1931, UFO 10th century BC.

The oldest flying machine. Colonel Lockwood Marsh, secretary of the Royal Aeronautical Society, announces an old manuscript stating that King Solomon gave the Queen of Sheba a vessel in which the air could be carved by Solomon by the wisdom that God had given him.

The text is taken from the ancient Abyssinian document "The Glory of the Kings." This document has already been translated several times, but Solomon's flying machine has never received any attention. Solomon lived in the tenth century BC, this is the first message about a flying object. Also in other sacred Abyssinian writings of flying machines are discovered.

(This article is a copied of an erlier artikel from 1923.)

Original text plus Dutch clipping:

DE OUDSTE VLIEGMACHINE. Kolonel Lockwood Marsh, secretaris van de Royal Aeronautical Society doet mededeling van een oud manuscript, waarin wordt gezegd, dat koning Salomo aan de koningin van Scheba een vaartuig gaf, waarin men de lucht kon doorklieven, dat Salomo had gemaakt door de wijsheid die God hem had gegeven. De tekst is ontleend aan het oude Abyssinische document „De glorie der Koningen". Dit document werd reeds verscheidene malen vertaald, maar op de passage omtrent de vliegmachine van Salomo is tot nu toe nimmer de aandacht gevestigd. Salomo leefde in de tiende eeuw vóór Christus, zodat dit het eerste bericht is over een vliegend voorwerp. Ook in andere heilige Abyssinische geschriften zou melding van vliegtuigen zijn gemaakt.

(Dit artikel is een copy van een eerder artikel uit 1923.)

Source: Arnhemsche courant, 05 September 1931.

05 09 1931 Salomo vliegtuig